Techimp Online İzleme Sistemi – PD İzleme Sistemi

Kategoriler:

Açıklama

Techimp’in Kısmi Deşarj (PD) İzleme sistemleri genellikle bir Merkezi Ünite ve ana elektrikli varlıkların (jeneratör, transformatör, trafo) her birine monte edilen PD sensörleri aracılığıyla yerel olarak tespit edilen PD sinyallerini alıp işleyebilen dağıtılmış Veri Toplama Ünitelerinden (PD Hub™) oluşur. HV kabloları ve GIS).