Quartzteq Lifeview Pda II – Motor ve Jeneratör Online Kısmi Deşarj İzleme Sistemi

Kategoriler:

Açıklama

LIFEVIEW PDA II yüksek gerilim jeneratör ve motorların online olarak durumlarının izlenmesini sağlayan cihazdır. Kısmi deşarj faaliyetlerinin sürekli olarak izlenmesini sağlayarak kullanıcıya belirlenen limit değerlerinin aşılması durumunda gerekli uyarıları vermektedir.