Doble Pulse™ Software

Açıklama

Veri görselleştirme ve rapor oluşturma için kullanımı kolay çerçeve
Varlıkların Kısmi Deşarj (PD) değerlendirmeleri büyük miktarda veri toplanmasına neden olabilir. Doble Pulse™ Yazılımı, Doble’ın DFA, PDS ve Doble Spark™ kısmi deşarj ölçüm sistemi aileleri için bir veri yönetimi ve görselleştirme aracıdır. Veri görselleştirme ve rapor oluşturma için kullanımı kolay bir çerçeve ve test planları oluşturmak, verileri içe aktarmak, düzenlemek, dışa aktarmak ve incelemek için araçlar sağlar.

Doble Pulse ayrıca kullanıcının veri alımını kolaylaştırmak için cihazlar için test planları oluşturmasına da olanak tanır. Ek olarak, mevcut veriler Pulse’ın dahili veritabanında içe aktarılabilir ve yönetilebilir.